International Space Station

Teicneolaíocht Priontála 3T in ‘Domhantarraingt Nialais’ á Forbairt ag IT Bhaile Átha Luain lena hÚsáid sa Spás

Tá foireann taighdeoirí ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain roghnaithe ag an nGníomhaireacht Eorpach Spáis (GES) chun an chéad mheaisín priontála 3T mórscála in domhantarraingt nialais ar domhan a fhorbairt lena úsáid ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta mar chuid de chuibhreannas Eorpach níos leithne faoi stiúir OHB, Príomhghrúpa Spáis agus Teicneolaíochta de chuid na Gearmáine.

Dar teideal Project Imperial, bainfidh an cuibhreannas leas as saineolas an Dr Sean Lyons, Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta, an Dr Declan Devine, Stiúrthóir na hInstitiúide Taighde Ábhar agus an Dr Ian Majoy, Príomh-Imscrúdaitheoir ag an Institiúid Taighde Ábhar, sna réimsí maidir le monaraíocht breiseán, ardábhair pholaiméire agus cruthú comhábhár le haghaidh timpeallachtaí dúshlánacha. Bainfidh na taighdeoirí úsáid as teirmeaplaisteach ardnort, feidhmiúil chun printéir 3T a fhorbairt agus imlonnú lena mbeifí ábalta struchtúir chasta innealtóireachta níos mó ná é féin a chruthú.

“Go traidisiúnta, tá printéirí 3T bunaithe thart ar ábhair agus feidhmchláir shimplí. B’fhéidir go bhfuil cuma na maitheasa orthu ach níl siad crua nó láidir go leor le feidhmiú go hiomlán. Ag baint úsáid as eolaíocht ábhar cheannródaíoch, dearfaimid comhpháirteanna ar féidir iad a mhodhnú nó a chumrú lena bpriontáil i ndálaí domhantarraingthe nialais ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta,” arsa an Dr Sean Lyons.

“Tá roinnt feidhmchlár ann don teicneolaíocht seo, má bhriseann rud éigin ar bord an spásárthaigh, ní féidir pálasta a chur le páirteanna spártha rith an bhealaigh go dtí an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta. Trí Project Imperial, beidh na spásairí ábalta páirteanna a phriontáil de réir mar a theastódh in situ. Mar sin, i gcás go mbrisfeadh spásaire a lámh, mar shampla, bheadh siad ábalta cásálach shaincheaptha a phriontáil iad féin.”

Lena chois sin, beidh foireann IT Bhaile Átha Luain ag amharc ar fheidhmchláir eile don teicneolaíocht seo, amhail réimsí ina gcuireann an phriontáil i ndomhantarraingt nialais buntáiste ar fáil do na hairíonna ábhar a d’fhéadfadh a bheith úsáideach ar an domhan. “D’fhéadfaí roinnt cillscafall a phriontáil i dtimpeallacht le domhantarraingt nialais agus iad a thabhairt ar ais ar an domhan ansin agus a ionphandú i nduine. D’fheidhmeodh siad níos fearr ná mar a fheidhmeodh siad dá ndéanfaí iad a phriontáil faoi shrianta domhantarraingthe ar domhan. Tá go leor leor feidhmchlár féideartha faoi choinne sin,” a dúirt Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta go moltach.

“Tá ríméad orainn a bheith ag comhoibriú ar a leithéid de thaighde ceannródaíoch leis an nGníomhaireacht Spáis Eorpach agus lenár gcomhpháirtithe Eorpacha Sonaca Group, BEEVERYCREATIVE agus OHB. Deis iontach atá ann le cad is féidir linn a dhéanamh go beacht agus an fairsing scileanna agus saineolais atá againn ag ár n-institiúid a bhfuil duaiseanna buaite aige a léiriú.”

Tá sé beartaithe Project Imperial a reáchtáil ar feadh dhá bhliain – agus táthar ag súil le himlonnú an pháslasta faoi 2021. Leis na páirteanna 3T-phriontáilte a sholáthrófar leis an teicneolaíocht seo léireofar an acmhainn le haghaidh monaraíocht eachtardhomhanda, rud a chumasóidh straitéisí úra cothabhála agus tacaíochta beatha d’eitilt spáis daoine. Beidh IT Bhaile Átha Luain ag obair le comhaltaí cuibhreannais eile chomh maith, lena n-áirítear an chuideachta aeraspáis Ghearmánach Sonaca Group agus BEEVERYCREATIVE, soláthraí printéirí 3T as an bPortaingéil.

Agus í ina lárionad cumhachta atá sainithe le tiomantas do shármhaitheas acadúil, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-rathúil sa réimse acadúil, go háirithe as a bheith ainmnithe mar cheann den ‘25 Ollscoil is Fearr Feidhmiú’’ ar domhan le haghaidh taighde idirdhisciplíneach de réir U-Multirank den dara bliain as a chéile. Agus a gaisce cáile á neartú tuilleadh aici, tá an aicmiú is airde fós ag an institiúid ar bhonn náisiúnta i Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn – 69% i gcoinne 29% meán náisiúnta. Leis an onóir sin baintear leas as rath na hinstitiúide maidir le gradam ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ in 2018 agus gradam an Dara hÁite in 2017 Sunday Times Good University Guide a bhuachan.

Download Hi-Res Image for Teicneolaíocht Priontála 3T in ‘Domhantarraingt Nialais’ á Forbairt ag IT Bhaile Átha Luain lena hÚsáid sa Spás

Share This News Story